O Projektu

Jeden až tři týdny plné letních radovánek, 25 – 40 nových kamarádů z celé Evropy a neomezené množství nových zážitků a zkušeností, to je projekt Summer University!

Summer University (SU nebo letní) je nejstarším a nejoblíbenějším projektem AEGEE, díky kterému členové AEGEE objevují zákoutí Evropy již od roku 1988. Projekt je pořádán dobrovolníky z místních poboček AEGEE, kteří se vám budou snažit ukázat to nejlepší ze své země.

Hlavním účelem tohoto projektu je podpora evropské integrace, interkulturní výměna a neformální vzdělávání. Během letní se účastníci setkají se zástupci různých kultur s různými názory, náboženskými postoji a zvyklostmi, což je naučí zaujmout otevřený postoj ve společnosti, odbourávat předsudky, být více tolerantní a respektovat názory ostatních.

Program SU se liší podle jejího typu a zaměření. Náplní mohou být sporty, výuka cizího jazyka, rozvoj soft skills, neformální vzdělávání, fotografie, ale i serióznější témata jako např. evropská integrace, mezinárodní politika, demokracie či životní prostředí.

Cílem každé z nich je však zejména poznat místní kulturu a kuchyni a udělat si o navštívené zemi dobrý obrázek. Můžete se těšit na objevování přírodních a kulturních krás, poznávání místního jazyka, ochutnávání tradičních dobrot nebo tématické párty.

TYPY SUMMER UNIVERSITY

Summer Course (SC)

Summer Course je kurz zaměřený na specifické téma od jazyků, přes kulturu až po životní prostředí či politiku, v jehož duchu se nesou workshopy s časovou dotací 14 hodin týdně. V ceně Summer Course je zahrnuto ubytování, stravování formou polopenze, workshopy a společenský program.

Summer Course Plus (SC+)

Summer Course Plus je v podstatě stejný jako Summer Course, liší se pouze intenzitou tematicky zaměřeného programu, v tomto případě jde o časovou dotaci 20 hodin workshopů týdně. V ceně Summer Course Plus je zahrnuto ubytování, stravování formou polopenze, workshopy a společenský program.

Travelling Summer University (TSU)

Travelling Summer University, jak už její název napovídá, je především o cestování. TSU je zpravidla organizována dvěma nebo více anténami, trvá 2 – 4 týdny a v rámci jejího programu účastníci navštíví alespoň 4 destinace. Tento typ SU vytváří ideální kombinaci mezi poznáváním rozmanitosti kultur, navštívených míst a neformálního vzdělávání (10 hodin workshopů týdně). V ceně je zahrnuto ubytování, stravování formou polopenze, cestovní náklady mezi destinacemi zahrnutými v programu, workshopy a společenský program.