AEGEE nabízí

Interkulturní výměny: AEGEE vytváří prostor k setkávání a poznávání kulturních rozdílu mezi členy z různých prostředí, čímž upevňuje vzájemné porozumění. AEGEE podporuje mobilitu a povzbuzuje mladé lidi k překročení hranic a získávání nových přátel, překonávání stereotypů a posiluje toleranci, vzájemný respekt a solidaritu.

Tematické projekty: Tematické projekty, ať už na lokální nebo mezinárodní úrovni, vycházejí z iniciativy členů AEGEE. Zabývají se aktuálními problémy evropské společnosti, budují povědomí mezi mladými lidmi a navrhují řešení z pohledu studentů.

Osobní rozvoj a neformální vzdělávání: AEGEE otvírá příležitosti ke vzdělávání a rozvoji svých členu formou neformálního vzdělávání. Účastí na trénincích, workshopech a aktivní participací v organizaci můžou členové zlepšit své schopnosti (jako vůdčí a komunikační dovednosti, vedení týmu), které jsou velmi užitečné pro budoucí růst.

Prosazování názorů při tvorbě politik: AEGEE shromažďuje názory evropských studentů a prezentuje je zainteresovaným subjektům prostřednictvím kampaní, lobby, konferencí a účastí v širším dialogu při tvorbě politik. Kromě toho AEGEE informuje studenty a mladé lidi o tom, jaký vliv mají evropské politiky na jejich život a jaké příležitosti poskytují.

Prostor pro diskuzi: AEGEE poskytuje mladým Evropanům prostor pro diskuzi a výměnu názorů z evropské perspektivy ve snaze najít společné postoje. Tahle výměna myšlenek je součástí všech našich aktivit, ale odehrává se hlavně v pracovních skupinách (Working Groups), na konferencích a valných shromážděních (EPM a Agora).

Pro více informací o naší studentské organizaci a možnostech zapojení na evropské úrovni navštivte webové stránky AEGEE-Europe: https://www.aegee.org/