Co je AEGEE?

Association des Etats Généraux des Étudiants de l’Europe = Evropské fórum studentů

AEGEE je jedna z největších interdisciplinárních studentských organizací v Evropě. Jedná se o politicky nezávislou neziskovou organizaci, která je otevřena studentům a mladým lidem všech oborů. AEGEE bylo založeno v roce 1985 v Paříži a v dnešní době sdružuje asi 10 000 členů ve 145 univerzitních městech ve 35 zemích Evropy.

Vize: AEGEE usiluje o demokratickou a rozmanitou Evropu bez hranic, která je sociálně, ekonomicky a politicky jednotná a zároveň podporuje zapojení mladých lidí do jejího budování a rozvoje.

Mise: AEGEE umožňuje mladým lidem a studentům získat aktivní roli ve společnosti. Vytváří pro ně prostor pro dialog, příležitost k neformálnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji. AEGEE posiluje vzájemné porozumění a přibližuje Evropu mladým lidem.