Akce

Pořádání mezinárodních eventů patří mezi klíčové aktivity AEGEE na cestě k plnění vize a mise prostřednictvím interkulturní výměny, osobního rozvoje a neformálního vzdělávání, tematických projektů, politické angažovanosti a prostoru pro diskuzi. Právě během těchto událostí mají studenti jedinečnou příležitost pro vyjádření jejich názorů, nápadů a dojmů na různá témata, která jsou pro AEGEE aktuální. A koneckonců každý event je ideální příležitostí pro setkání se se starými AEGEE přáteli či seznámení se s novými.

Agora: Agora je Valné shromáždění AEGEE, které se koná dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Této největší a nejdůležitější události AEGEE se účastní přibližně 600 zástupců antén z celé Evropy, aby společně určili směřování celé organizace zejména prostřednictvím volby kandidátů na otevřené pozice, témat nadcházejících projektů atd.

European Planning Meeting (EPM): EPM je jedním z největších a nejdůležitějších eventů, který se koná každé jaro a účastní se ho přibližně 200 aktivních zástupců jednotlivých antén. Hlavním cílem je navrhnout téma, v jehož duchu se ponesou veškeré aktivity AEGEE v následujícím roce. Kromě hlasování jsou připraveny také panelové diskuze spojené s daným tématem či různé workshopy.

Network Meeting (NWM): Network Meetings se uskutečňují vždy na jaře a podzim za účelem vzájemného sdílení a předávání zkušeností v rámci sítě AEGEE. Je to event plný workshopů a diskuzí zaměřených na problematické oblasti antén AEGEE. Program NWM je většinou zaměřen na projekt management, prezentační dovednosti a další rozvoj soft skills, ale také Public Relations, Fundraising a diskuze aktuálních AEGEE témát, jako např.: nezaměstnanost mladých, mobilita studentů a jejich možnosti vyššího a neformálního vzdělávání. Díky modelu sdílení zkušeností nováčci během tohoto eventu lépe proniknou do principu fungování jednotlivých antén a celého AEGEE. NWM je také ideální akcí pro domlouvání budoucí spolupráce mezi anténami.

European Schools and Trainings: Velká část aktivit AEGEE je zaměřena na neformální vzdělávání, kterému se věnuje zejména orgán AEGEE-Academy. AEGEE-Academy ve spolupráci s dalšími orgány či anténami organizuje European Schools. Tyto eventy jsou pojaty formou přednášek, workshopů a spolupráci na tematicky zaměřených případových studií, jako například Projektový Management, Public Relations (PR), IT, Fundraising, organizování Summer University či Training for Trainers, pro všechny, kteří by se rádi stali součástí AEGEE-Academy a jednou sami prostřednictvím workshopů předávali své zkušenosti.

Summer University (SU): Summer University nebo také letní univerzita, je nejstarším projektem AEGEE, který oslavil již 30. výročí založení. SU je neformální 1 – 3 týdny trvající projekt zaměřený zejména na nové zážitky a poznávání kultur, který každoročně pořádá 50 – 60 antén v celé AEGEE síti. Účastníky SU se může stát každý, kdo je členem AEGEE a bude na základě neformálního kreativního motivačního dopisu pořádající anténou vybrán. SU je díky svému zábavnému charakteru nejoblíbenějším eventem AEGEE a také u většiny členů prvním impulsem pro jejich aktivní zapojení do dění na lokální či mezinárodní úrovni.

Local Training Course (LTC): LTC je event na lokální úrovni, který anténa pořádá za účelem integrace nováčků, prohloubení jejich znalostí o AEGEE a jeho fungování, ale zároveň dalšího rozvoje i zkušených členů. Jedná se o 1 – 3denní event zaměřený na workshopy o AEGEE, eventech, fungování antény a možnostech zapojení, dále soft skills a osobní rozvoj. Workshopy jsou prokládány teambuildingovými aktivitami pro utužení kolektivu.